Поштанска марка и коверат

Поводом обележавања великог јубилеја Савеза инжењера и техничара Србије, 150 година постојања и успешног рада, а на основу одлуке министра трговине, туризма и телекомуникација г-дина Расима Љајића, донет је Правилник, на основу кога су издати пригодна поштанска марка и коверат.

Поштанска марка и коверат

Поводом обележавања великог јубилеја Савеза инжењера и техничара Србије, 150 година постојања и успешног рада, а на основу одлуке министра трговине, туризма и телекомуникација г-дина Расима Љајића, донет је Правилник, на основу кога су издати пригодна поштанска марка и коверат.

У Правилнику о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница објављеном у Службеном гласнику Републике Србије бр. 108/2017 од 01.12.2017. који се примењује од 01.01.2018. године наведено је да се издавањем пригодних поштанских марака и вредносница обележавају значајни јубилеји, догађаји и датуми из националне и светске историје, културе, уметности, науке, природне лепоте и богатства наше земље и друге манифестације.

Тим Планом, као прва пригодна марка и коверат за ову годину, предвиђени су марка и коверат који се издају поводом 150 година од оснивања Техничарске дружине, претече данашњег Савеза инжењера и техничара Србија.

На овај начин је препознат и признат велики значај који је професионално асоцијативно окупљање инжењера имало и има, како у прошлости тако и данас, на шта је Савез инжењера и техничара Србије јако поносан.

Доминирајући мотиви на поштанској марки и коверти су ИТ знак и Домови инжењера. На полеђини коверте се налази кратак историјат СИТС на српском и енглеском језику.

Коверат

Коверат поводом јубилеја Савеза инжењера и техничара Србије