Програм прославе

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА 150 ГОДИНА СИТС

Поводом обележавања великог јубилеја 150 година Савеза инжењера и техничара Србије планирано је да се током целе 2018. године организују пригодне активности од стране Савеза и његових колективних чланица. Овом приликом је дат делимичан преглед активности током 2018. године.

Поред овог програма у оквиру облежавања јубилеја одржаће се и велики број других стручнх манифестација у организацији чланица Савеза инжењера и техничара Србије.

ФЕБРУАР
 • СИТС – Савез инжењера и техничара Србије
  Годишња редовна и свечана седница Скупштине СИТС
МАРТ
 • ДИТУР- Друштво за управљање ризицима у животној средини Србије
  Предавање „Пожар Хиландара“
 • ДИТУР- Друштво за управљање ризицима у животној средини Србије
  Предавање „Пожарни ризици-Теорија и пракса“ (Stobich) и обележавање годишњице Николе Тесле
АПРИЛ
 • УИТ „Добривоје Божић“ – Удружење инжењера и техничара Краљева „Добривоје Божић“
  Скуп посвећен јубилеју 150 година СИТС
 • Научно – стручно друштво за заштиту животне средине Србије „Ecologica“
  Међународни стручни скуп „Зелена економија и заштита животне средине“
МАЈ
 • СИТТС – Савез и нжењера и техничара текстилаца Србије
  Међународна конференција „Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији“
 • Удружење „Изградња“
  XII Научно –стручни скуп „Грађевинарство у Србији 1947-2017“
 • Савез инжењера и техничара Војводине
  Конференција „Савремена грађевинска пракса“
 • УУС – Удружење урбаниста Србије
  Летња школа урбанизма
 • ЈУСК – Јединствено удружење Србије за квалитет
  Међународна конференција „ICQ 18“
 • УАС-Удружење архитеката Србије
  БИНА-Београдска интернационална недеља архитектуре
 • СЗНРС – Савез заштите на раду Србије
  XXVI Mајски сусрети заштите Србије
 • УИПО – Удружење инжењера пиротског округа
  Саветовање „Oцена стања санације и одржавања грађевинских објеката“
 • Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала
  XX  Међународна конференција „YUCORR“
 • СИТС – Савез инжењера и техничара Србије
  Прослава јубилеја 150 година СИТС
  Научно-стручни скуп „Прошлост, садашњост и будућност инжењерства и архитектуре у Србији“
 • ДИТ Крагујевац – Друштво инжењера и техничара Крагујевац
  Скуп посвећен 150 година СИТС
ЈУНИ
 • СГИС-Савез  грађевинских инжењера Србије
  Саветовање „Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија“
 • ДИ Зрењанин – Друштво инжењера Зрењанин
  Скуп посвећен јубилеју 150 година СИТС
 • Савез друштава инжењера и техничара Лознице, Крупња,Малог Зворника и Љубовије
  Скуп посвећен јубилеју 150 година СИТС
 • ДИТ Суботица – Друштво инжењера и техничара Суботица
  Скуп посвећен јубилеју 150 година СИТС
 • СМЕИТС – Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
  Конференција „Процесинг“
 • УИТ Лесковац-Удружење инжењера и техничара Лесковац
  Скуп „Теслини дани 2018“
СЕПТЕМБАР
 • СГС – Савез геодета Србије
  Сабор геодета Србије
 • СЗНРС – Савез заштите на раду Србије
  15. Међународна конференција „Континуирано усавршавање –основ унапређења животне средине“
 • СИТВ – Савез инжењера и техничара Војводине
  Изложба посвећена Каналу Дунав-Тиса-Дунва
 • УАС – Удружење архитеката Србије
  Велика награда архитектуре за животно дело
 • СИТОН-Савез инжењерско-техничарских организација Ниша
  „Дани архитектуре Ниша“
 • СПИТС – Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије
  150 година од оснивања Друштва за пољску привреду 1868
ОКТОБАР
 • СМЕИТС-Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
  Конференција о обновњивим изворима енергије
 • Удружење инжењера и техничара општине Параћин
  Скуп посвећен јубилеју 150 година СИТС
 • СДИТГП - Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревац
  Сајам енергетске ефикасности и обновљиви извори енергије
 • Удружење „Изградња“
  XIII Научно –стручни скуп „О Емилијану Јосимовићу поводом 150 година од оснивања Техничарске дружине“
 • СИТС – Савез инжењера и техничара Србије
  39. Међународни стручно – научни скуп „Водовод и канализаицја ꞌ18“
НОВЕМБАР
 • Инжењерско друштво за корозију и Удружење инжењера Србије за корозију и заштиту материјала
  Скуп „Заштита материјала у функцији продужетка века екслоатације производа“
 • СДИТГП - Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревац
  Саветовање „Савремене методе техничке дијагностике“
 • УУС – Удружење урбниста Србије
  XXVIII Међународни салон урбанизма
 • JУСК – Јединствено удружење Србије за квалитет
  Европска недеља квалитета
 • СДИТГП - Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревац
  Саветовање „Нови материјали и могућности њихове примене“
 • СИТС - Савез инжењера и техничара Србије
  Изложба „150 година Савеза инжењера и техничара Србије – од Техничарске дружине до савременог удружења“
ДЕЦЕМБАР
 • СМЕИТС – Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
  Међународни конгрес КГХ –Грејање, хлађење и климатизација
 • УАС – Удружење архитеката Србије
  Годишња награда архитектуре УАС
 • УИБ – Удружење инжењера Београда
  X Међународна стручна конференција „Планирање, интереси, заштита простора и животне средине“
 • СИМС – Савез инжењера металургије Србије
  Зимско дружење металурга