Председници

О Савезу

Председници
Техничарске дружине 1868.
Удружења српских инжењера 1890
Удружења српских инжењера и архитеката 1895.
Удружења југословенских инжењера и архитеката 1919.

Емилијан Јосимовић
професор Високе школе, први председник Техничарске дружине (1868-1870.)

Миливоје Е. Јосимовић
професор Велике школе и министар грађевине
Први председник Удружења
српских инжењера (1890.)

   
Петар Велимировић 1891–1892
Mиша Марковић 1892–1894
Mилан Ј. Андоновић 1894–1895
Mиливоје Јосимовић, 1895–1898
Тодор Селесковић 1898–1901
Никола И. Стаменковић 1902–1904
Јован Станковић 1904–1906
Нестор Манојловић 1906–1908
Коста Д. Главинић 1908–1911
Јефта Т. Стефановић 1911–1914
Коста Д. Главинић, 1919–1921
Живојин Димитријевић, 1921–1925
Кирило Савић, 1925–1927
Ранислав М. Аврамовић 1927–1930
Јован Николић 1931–1933
Душан С. Томић 1933–1939
Боривоје Ђуричић 1939–1941

 

 

Председници после II светског рата

Академик др. Ђорђе Лазаревић
(1945-1947.)

Никола Добровић
дипл.инж.арх.
(1947-1949.)

Гвозден Симић
дипл.инж.грађ.
(1949-1950.)

Василије Драговић
дипл.инж.грађ.
(1950-1955.)

Михаило Банковић
виши техничар
(1955-1958.)

Владимир Ненадовић
дипл. инж. грађ.
(1958-1960.)

Борисав Спасојевић
дипл.инж.руд.
(1960-1963.)

Драгомир Нешић
дипл.инж.техн.
(1963-1965.)

Драган Васиљевић
дипл.инж.метал.
(1965-1976.)

Милован Стефановић
дипл.инж.тех.
(1976-1981.)

мр Раде Чолић
(1981-1984.)

др. Милан Драговић
(1984-1989.)

Ђорђе Јанковић
дипл.инж. пољ.
(1989-1992.)

мр Бранислав Вујиновић
дипл.инж.пољ.
(1992-2003.)

мр Стеван Шамшаловић
дипл.инж.маш.
(од 2003-2008.)

проф. др Часлав Лачњевац
дипл.инж.тех.
(2008-2017.)

др Игор Марић
дипл.инж.арх.
(2017-)