Скупштина СИТС

Одржане радна и свечана седница Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије
чиме је започело обележавање великог јубилеја 150 година постојања и успешног рада

У оквиру обележавања великог јубилеја 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, у петак 02.02.2018. године, одржана је седница Скупштине СИТС, којој су присуствовали и чланови Управног и Надзорног одбора СИТС и Суда части.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Након радног дела, на коме су разматрани Извештаји о раду и пословању, као и Програм и план рада за 2018. годину, и Извешатј о раду колективних чланица СИТС, одржана је свечана седница Скупштине СИТС.

На свечаној седници Скупштине СИТС, која је уследила одмах након радног дела, уз присуство бројних еминентних гости, представника министарстава, Универзитета у Београду и Новом Саду, Инжењерске академије Србије, и др. извршена је додела признања.

Др Игор Марић, председник СИТС је у уводном говору презентовао најзначајније активности СИТС и његових чланица у 2017. години и указао на неке основне правце деловања у 2018 години.

Додељене су три Златне "ИТ" плакете и то проф. др Милету Шиљку, проф. др Новаку Недићу и г-дину Александру Бојовићу За најбоље инжењерско техничарске организације проглашени су Савез грађевинских инжењера Србије и Удружење инжењера и техничара општине Параћин.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Додељена су и признања за најбољу инжењерско техничарску публикацију следећим публикацијама:

 • Зборник радова са IX Научно-стручне конференције са међународним учешћем "Саобраћајни и инфраструктурни системи, природни ресурси и еколошки аспекти заштите животне средине"-издавач Удружење инжењера Београда;
 • Зборник радова са Саветовања „Савремене методе техничке дијагностике“ – издавач Друштво одржавалаца средстава рада града Пожаревац
 • Часопис „Грађевински материјали и конструкције“ – издавач Друштво за грађевинске материјале и конструкције Србије

као и признања и заслужни и почасни члан СИТС појединцима који су допринели раду и промовисању инжењерско техничарске организације Србије.
За заслужне чланове Савеза проглашени су мр Рајко Продановић, дипл.маш.инж, Славица Ференц, дипл.инж.арх, Васа Мићановић, дипл.инж.пољ, проф. др Снежана Урошевић, дипл.инж.тех, проф. др Милица Гвозденовић, дипл.инж.тех, др Марија Михајловић, дипл.инж.тех, доц. др Владимир Мученски, мастер инж.грађ, проф. др Душко Сунарић, дипл.инж.геол, Љиљана Лазаревић-Давидовић, дипл.прав, Драган Николић, дипл.грађ.инж, др Татјана Стратимировић, дипл.инж.арх. и проф. др Зоран Кесеровић, дипл.инж.пољ, а за почасне чланове Марија Јовановић, спец.струк.инж.арх, проф. др Драган Ђорђевић, дипл.инж.тех, др Марија Д. Михаиловић, дипл.инж.мет, проф. др Зоран Аврамовић, дипл.саоб.инж, Ерне Јегеш, инж.саоб, Златко Јовановић, дипл.грађ.инж, Драган Драшковић, дипл. историчар, проф. др Слободан Ћорић, дипл.грађ.инж, проф. др Светислав Петровић, дипл.инж.пољ.
Поред ових признања, а у склопу обележавања великог јубилеја 150 година постојања и успешног рада СИТС, додељена су и признања за најбољу иновативну идеју у оквиру Конкурса „Стазама Николе Тесле“, који је СИТС покренуо са намером да се подстакне иноваторство у области техничких струка и анимира младе иноваторе.

Добитници признања су Марта Аврамовић, Бранислав Поповић и Немања Глигоријевић.

Цео догађај је увеличан пратећим изложбама:

 • Изложба првонаграђених радова на Урбанистичко-архитектонском конкурсу дела Макишког поља, Урбанистичко-архитектонском конкурсу за део Блока 13 у Новом Београду, Урбанистичко-архитектонском конкурсу за Блок 18 у Новом Београду и Кокурсу за рад који ће нас представљати на Бијеналу архитектуре у Венецији 2018. године у организацији Удружења архитеката Србије.
 • Изложба "Теслина визија интернета" аутора Лазара Бошковића.  

Даље: Галерија слика