Монографија поводом обележавања jубилеја
150 година СИТС

У оквиру обележавања великог јубилеја, 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, публикована је посебна монографија. Уредник монографије је др Игор Марић, председник Савеза инжењера и техничара Србије.
Монографија поводом обележавања jубилеја 150 година СИТС

У монографији, обима око 400 страна, обухваћен је период од 19 века и оснивања Техничарске дружине до данашњих дана. Први сегмент монографије говори о политичко-економским околностима у оквиру којих је дошло до формирања асоцијације техничке интелигенције, као и почетцима инжењерских активности у Србији, самом формирању Техничарске дружине, Удружења српских инжењера, покретању "Српског техничкога листа", најзначајнијим доприносима појединаца инжењерском развоју и деловању асоцијације у Првом светском рату.

Други сегмент монографије обухвата активности удружења инжењера између два светска рата. Трећи се бави активностима инжењера за време и након Другог светског рата, а четврти деловањем Савеза крајем 20 и почетком 21 века. Посебан део монографије је посвећен колективним чланицама Савеза, републичким струковним, мултидисциплинарним инжењерско-техничарским удружењима, као и онима која су основана на покрајинском, регионалном и градском нивоу. У истом делу приказан је њихов развојни пут, најважније активности, сарадња са другим сродним асоцијацијама и најзначајнији домети остварени у струци. У оквиру монографије посебна пажња посвећена је и изградњи Домова инжењера, међународној сарадњи, издавачкој делатности Савеза и чланица, а монографија садржи податке и о председницима Савеза, његовим органима, као и о колективним чланицама и добитницима признања. Посебно поглавље монографије посвећено је и Инжењерској академији Србије, чији је оснивач Савез инжењера и техничара Србије. Да би смо наш вишедеценијски рад и најважније резултате учинили препознатљивим у ширим оквирима, део монографије је преведен на енглески језик.

За илустровање монографије су, поред фотографија које приказују активности СИТС и његових колективних чланица, коришћене и оне на којима се налазе највећи и најзначајнији инжењерски подухвати српских инжењера и компанија у земљи и иностранству. Будући да је велики део инжењера који је реализовао ове подухвате био или је и сада активан у оквиру Савеза и његових чланица, поносни смо на реализацију ових пројеката и сматрамо их баштином и Савеза и целокупне српске техничке интелигенције. Уређивачки одбор монографије радио је у следећем саставу: Бранко Бојовић, Небојша Бојовић, Богдан Влаховић, Владета Вујанић, Милован Живковић, Љубиша Кузовић, Часлав Лачњевац, Бранислав Николић, Видосав Мајсторовић, Игор Марић и Снежана Урошевић. Технички уредник монографије је Оливера Ћосовић. За дизајн и прелом био је задужен Дизајн студио С.

Даље: Монграфија (PDF)