ОТВАРАЊЕ ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА СА НАУЧНОГ СКУПА „ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ИНЖЕЊЕРСТВА И АРХИТЕКТУРЕ У СРБИЈИ“

Научни скуп