ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА „ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ“ ПОСВЕЋЕНО АКАДЕМИКУ ДУШАНУ МИЛОВИЋУ

Активности чланица

Поводом обележавања великог јубилеја, 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, а у оквиру активности колективних чланица везаних за обележавање јубилеја, публикован је посебан број часописа „Грађевински материјали и конструкције“ у потпуности посвећен академику професору Душану Миловићу.

На овај начин се Савез грађевинских инжењера Србије и  његова колективна чланица Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, издавач часописа, укључују у обележавање великог јубилеја.

Академик ДУШАН МИЛОВИЋ
Академик ДУШАН МИЛОВИЋ

Из Уводника:

"Овај број часописа посвећен је академику САНУ професору Душану Миловићу, дипломираном инжењеру грађевине и редовном професору Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду у пензији. Ове године, Савез инжењера и техничара Србије слави 150 година постојања и рада, у различитим условима и с различитим интензитетом активности. С тим у вези, једна од најважнијих активности појединих чланица и самог Савеза јесте рад на планираној публикацији „Знаменити инжењери Србије“. Реч је о својеврсном дугу једне генерације према ствараоцима у минулим периодима, па је руководство Савеза грађевинских инжењера Србије предложило да се и један број часописа „Грађевински материјали и конструкције“, за сада водећег у области грађевинарства у Србији, посвети једном од водећих српских научника у тој области. Овај предлог је једногласно прихватила Скупштина Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство.

Часопис 'Грађевински материјали и конструкције'
Часопис „Грађевински материјали и конструкције“

Душан Миловић је научник са изузетно запаженим резултатима на основу којих је допринео афирмацији и угледу испрва бивше СФР Југославије, а затим и Србије, у свету. Његово свестрано ангажовање у области механике тла и геотехничког инжењерства веома је значајно, посебно зато што је праћено лабораторијским и теренским геомеханичким истраживањима, на различитим локацијама. Нарочито се истичу његова истраживања леса, који је веома осетљив на утицај влаге, с бројним резултатима и предлозима за фундирање различитих конструкција на њему.

Несумњиво је да је избор да се часопис у целости посвети академику Душану Миловићу, произашао из вредновања резултата које је постигао у својој дугогодишњој каријери, јер су његови домети, као плод вишедеценијског упорног рада, познати, високо цењени и признати и код нас и у свету. С обзиром на то што је Душан Миловић од почетка своје интересовање усмерио на област Механике тла и фундирања, он припада пионирима ове, релативно нове, научне области у нашој земљи. Услови рада у тој области били су веома сложени и слојевити, јер је средином двадесетог столећа ова дисциплина била млада и тек се развијала у Југославији и Србији, те није била доступна у настави за неколико целих генерација после Другог светског рата. Мото професора Миловића, на почетку рада припремљеног за публиковањеу овом броју часописа, подсећа нас на упозорења чувеног Терзагија, творца нове научне дисциплине Механике тла и фундирања, која се проучава и користи ради успешног грађења свих грађевинских објеката у свету: „Темељи грађевина увек су били пасторчад зато што нема славе у темељењу. Али дела освете због недовољне пажње око њих могу бити катастрофална“. Одабрани мото показује ентузијазам и веру који су професора Миловића подстицали да десетинама година посвећено ради у овој области. Пре свега се то односи на успешно решавање актуелних проблема у грађевинској пракси чија је комплексност захтевала теоријска решења вреднована и верификована експерименталним истраживањима..."

Даље: ЧАСОПИС (PDF)

Активности чланица