Изложба посвећена академику проф. др Ивану Антићу

Активности чланица

У обележавање јубилеја 150 година СИТС укључило се и Друштво архитеката Београда, у сарадњи са Београдском интернационалном недељом архитектуре БИНА, кроз организацију изложбе посвећене академику проф. др Ивану Антићу, вишегодишњем председнику Савеза архитеката Србије, под називом „Иван Антић - архитектонично“.

Аутори изложбе су проф. др Дијана Милашиновић Марић и др Игор Марић.

„Архитектонски опус Антића, професора београдског Архитектонског факултета, редовног члана САНУ, члана Крунског савета, једног од најзначајнијих српских градитеља, чије су грађевине стваране у временском распону од готово 50 година, представља, и у обликовном, и у конструктивном и садржинском смислу, готово оваплоћење идеала доба у којем је стварао.

  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а

Његов обиман и награђиван опус садржи бројна реализована и пројектована архитектонска дела, међу којима су ремек дела српске архитектуре као што су Музеј савремене уметности на Ушћу, Музеј у Шумарицама (са Иванком Распоповић) или Спортски центар „25. мај“, потом спортска хала „Пинки“у Земуну, олимпијски базен на Пољуду у Сплиту, комплекс Дома пионира, са зградом РТБ и позориштем „Душко Радовић“ у Београду, хотели „Бреза“у Врњачкој Бањи, „Нарвик“ у Кикинди или хотел „Хајат“ у Новом Београду, зграда СУП-а на Губеревцу, Дом „Политике“ у Крупњу и друга, која су сва сврховите и естетизоване градитељске форме, готово сублимати опредмећења саджинских и конструктивних захтева.

Мада се Антићева дела углавном постављају у оквир рационалистичког концепта који се, у суштини, доживљава као ненарушено сагласје између особина његове свестране личности и савременог архитектонског израза, његов моћан и изражајан опус садржи неколико различитих интересовања која се не испољавају као фазе већ као токови или градитељске фасцинације које се међусобно преплићу и понављају. Као основну нит пратимо један наоко рационалан и прагматичан приступ, који произлази из чврстог става о утилитарности архитектуре, њеној геометрији и основном склопу, потом се запажа занимање за регионална истраживања и примену искустава фолклорне архитектуре у модерном грађењу. Њега такође интригирају техничке могућности савладавања простора и великих распона до нивоа да кроз видну примену конструкције долази до готово експресивних архитектонских облика. Осим поменутог, Антић непрестано води рачуна о контексту, визурама. Поседовао је способност менталног доживљавања карактера простора и урођен осећај за одговарајућу пропорцију и хармоничну, ненаметљиву композицију. Његова рационална природа дубоко је утемељена на суштинском познавању и разумевању архитектуре, као и на потпуној посвећености грађењу, чему је подредио читав живот. Поменуте архитектонске теме окупирале су и друге великане модерне, Ле Корбизјеа, Френка Лоид Рајта или Кенза Тангеа, уз чија дела равноправно стоје и најзначајнији радови архитекте Антића“ преузето из Каталога БИНЕ.

Изложба је одржана у Галерији РТС, од 10. до 31. маја 2018. године у оквиру Програма 13 Београдске интернационалне недеље архитектуре.

Активности чланица