Савез инжењера рударства и геологије Србије

Активности чланица

Уоквиру обележавања јубилеја 150 година СИТС, Савез инжењера рударства и геологије Србије организовао је серију предавања

У сарадњи са Рударско-геолошким факултетом, 7 и 8. марта 2018. године одржана су предавања из области рударства. Предавања је одржао проф. др Carsten Drebenstedtса TU Bergakademie Freiberg из Немачке. Проф. др Drebenstedt је и председник Савеза инжењера рударства Немачке, са којим Савез инжењера рударства и геологије Србије има потписан Споразум о сарадњи. Предавањима су присуствовали докторанти, професори и стручњаци из привреде.

  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а

У сарадњи са Рударско-геолошким факултетом организовано је и предавања проф. др Jorge Luis Laredo Perez саУниверзитета из Овиједа (Шпанија). Предавања су се односила на заштиту животне средине. И једно и друго предавање су изазвали велико интересовање међу докторантима, професорима и стручњацима из привреде.

Информације о великом јубилеју СИТС презентоване су и на промоцијама компанија AQUAFLEX srl из Милана, Италија и Скала М из Београда, одржаним, такође, у организацији Савез инжењера рударства и геологије Србије.

Званична додела Захвалница поводом 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије биће обављена 18. октобра 2018. године на свечаном отварању 13. Међународне конференције о површинској експлоатаији на Златибору у хотелу „Палисад“. На отварању Конференције очекује се присуство преко 100 стручњака из области геологије и рударства из земље и иностранства, као и представника Министарства рударства и енергетике и Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Активности чланица