У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА 150 ГОДИНА СИТС ОДРЖАН I СРПСКО РУСКИ НАУЧНИ СКУП НА ТЕМУ "ГЕОЛОШКИ ОПАСНИ ПРОЦЕСИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА"

Активности чланица

У организацији Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Академијом инжењерских наука, Институтом за геотехничка и инжењерска истраживања у градитељству из Москве и Саобраћајним институтом ЦИП, у Београду је од 11. до 16. јуна 2018. године одржан I српско руски научни скуп на тему "Геолошки опасни процеси и њихов утицај на пројектовање и изградњу објеката". Скуп је одржан поводом обележавања јубилеја 150 година Савеза инжењера и техничара Србије и 20 година Академије инжењерских наука.

Организациони и Научни одбор Научно -стручног скупа радио је у саставу Душко Сунарић, председник, чланови са српске стране Милутин Игњатовић, Адам Дангић, Срђан Костић, Драгутин Јевремовић, Владимир Филиповић, Бранко Јелисавац и Миленко Васиљевић, а са руске Богданов Михаил Игоревич, Кочев Андрей Давидович, Торбина Екатерина Андреевна и Павлов Александр Николаевич.

  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а

Научно-стручни скуп је био позивног типа, а састојао се од пленарног дела, одржаног у Београду 11-12. јуна у салама Инфраструктуре Железница Србије (11. јуна) и Саобраћајног института ЦИП (12. јуна), и теренског дела — стручних екскурзија у Новом Саду и Западној Србији 13-16. јуна, за учеснике из Русије.

У пленарном делу Скупа 11-12. јуна у Београду презентовани су следећи радови: Кочев Андрей Давидович - Карстово-суффозионнйе процессы на территории г. Москвы и проблема оценки их опасности; (Карстно-суфозиони процеси на територији Москве и проблеми оцене од њихове опасности); Биљана Аболмасов - Примена савремених технологија у истраживању појава нестабилности; Павлов Александар Николаевич - Обрушение берега черного моря, порт Тамань. Рукотворная катастрофа; (Обрушавање обале Црног мора, лука Тумањ. Техногена катастрофа); Радојица Лапчевић – Геотехнички проблеми изградње и осигурања високих косина; Кривенцова Ирина Львовна – Разработка нормативных технических документов, регулирующих выполнение инженерных изысканий в Российской Федерации – Разрада нормативно-техничких документа (правилника) који регулишу извођење инжењерњских истраживања у Руској федерацији; Душко Сунарић, Слободан Недељковић – Сеизмичка опасност у Србији, сеизмичка превентива и макросеизмичка манифестација земљотреса; Епифанов Семен Андреевич– Организация контроля качества инженерных изысканий–Организација контроле квалитета инжењерских истраживања; Волков Юрий Александрович – Наиболее типичные ошибки при выполнении выполнение инженерных изысканий на особо крупных проектах – Типичне (најчешће) грешке при извођењу инжењерских истраживања посебно на великим пројектима; Бранко Јелисавац: Клизишта на путевима у Србији; Лиханов Димитрий Констатинович – Мониторинг как фактор снижения опасности для окружающей застройки и горнопроходческих работ при строительстве станций мелокого заложения Петербургского метрополитена – Мониторинг као фактор умањења опасности за околину градилишта и подземних радова при изградњи плитке станице Петроградског метроа. После презентације радова огранизована је дискусија. По подне 12. јуна за учеснике из Русије органиозована је посета клизиштима Умка и Дубоко, на десној обали Саве.

У оквиру стручне екскурзије 13.06.2018. у Новом Саду учесници скупа су посетили нестабилне терене на десној долинској страни Дунава, на потезу Сремска Каменица – Петроварадин. Стручни део екскурзије реализовали су проф. М. Васић, др М. Васиљевић и проф. М. Ђого.

У оквиру тродневне стручна екскурзије у Западној Србији за учеснике скупа из Русије, посећени су подручја Ваљева, Бајине Баште, Вишеграда, Прибоја, Пријепоља, Златибора, Овчар бање. Поред стручно интресантних објеката — клизишта и других појава нестабилности, брана, изградње аутопута и др, посећени су и манастири (Милешева и др.), као и туристички садржаји (Шарганска осмица, Мећавник, Андрић град и др.).

Општи закључак организатора и учесника овог Научно-стручног скупа је да је он био веома успешан и да се успостављена сарадња на овом плану настави у будућности.

  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а
  • 150 година СИТС-а

Активности чланица