ЈУБИЛЕЈ СИТС ОБЕЛЕЖЕН У КРАГУЈЕВЦУ

Активности чланица

Седница Скупштине Друштва инжењера и техничара Крагујевац, одржана је 29. маја 2018. године на Факултету инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу.

150 година СИТС-а Поводом јубилеја, 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), у оквиру свечаног дела седнице Скупштине, додељена су признања СИТС-а институцијама, предузећима и појединцима за изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака Друштва инжењера и техничара Крагујевац и Савеза инжењера и техничара Србије.

Признања су додељена следећим институцијама, предузећима и појединцима:

 • Скупштина града Крагујевца;
 • Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу;
 • Енергетика ДОО, Крагујевац;
 • ЈП Урбанизам – Крагујевац;
 • Институт за воћарство, Чачак;
 • Завод за испитивање оружја и муниције ДОО, Крагујевац 
 • Атеље Соковић ДОО, Крагујевац;
 • Академик проф. др Милош Којић, дипл.инж.маш;
 • проф. др Ненад Филиповић, дипл.инж.маш;
 • проф. др Мирослав Живковић,дипл.инж.маш;
 • Радисав Срећковић, дипл.инж.маш;
 • проф. др Србобран Стојановић, дипл.инж.пољ.
 • др Миљко Кокић, дипл.инж.маш, научни саветник;
 • Славко Миладиновић, дипл.инж.маш;
 • Зоран Стошић,дипл.инж.маш;
 • Драган Ристић дипл.инж.маш;
 • Павле Окиљевић, дипл.инж.маш;

Председнику Друштва инжењера и техничара Крагујевац, Радисаву Срећковићу, дипл.инж.маш, додељена је посебна Повеља од стране Савеза инжењера и техничара Србије за предан рад у развоју инжењерства и Савеза поводом јубилеја 150 година постојања.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Активности чланица