КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ“

Активности чланица

У оквиру обележавања јубилеја 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије, 65 година постојања Савез инжењера и техничара текстилаца Србије и 65 година непрекидног излажења часописа „Текстилна индустрија“, а у организацији Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, у Београду је 18.05.2018. године одржана Конференција са међународним учешћем „Савремени трендови и иновацијетекстилној индустрији“.

Покровитељ Конференције било је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије а суорганизатори Савез инжењера и техничара Србије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду и Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитета у Нишу.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Циљ ове Конференције био је разматрање актуелних техничко-технолошких, економских, еколошких, истраживачко развојних, законских и других питања везаних за текстилну идустрију, затим примена савремених достигнућа и увођење техничко-технолошких иновација у процес производње влакана, текстила, одеће и техничког текстила уз помоћ решења научно-истраживачког рада са циљем побољшања пословања и повећања конкурентске предности предузећа текстилне индустрије на домаћем и глобалном тржишту.

Програм Конференције обухватио је радове посвећене научним и практичним акспектима следећих тема: текстил и текстилне технологије, дизајн текстила, менаџмент и маркетинг у текстилној индустрији и екологија и одрживи развој у текстилној индустрији.

Учеснике Конференције је у име организатора, Савеза инжењера и техничара тексилаца Србије, поздравила генерални секретар СИТТС проф. др Снежана Урошевић и пожелела им добродошлицу, успешан рад и пријатан боравак у Београду. Она је указала  на значај ове Конференције и захвалила се Научном и Организационом одбору, који су предано радили на реализацији Конференције, као и спонзорима и другим институцијама, које су подржали њено одржавање.

Учесницима се обратио и генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, проф. др Часлав Лачњевац, који је присутне  упознао и са детаљима везаним за јубилеј 150 година СИТС и начине на које ће исти бити обележен.
Са кратким историјатом Савеза инжењера и техничара Србије присутне је упознала Оливера Ћосовић, док је о Савезу инжењера и техничара текстилаца Србије, од давне 1953. године до данашњих дана, као и напорима руководства и Уредништва часописа „Текстилна индустрија“ да успешно раде и опстану, говорила др Гордана Чоловић.

Поводом обележавања 150 година Савеза инжењера и техничара Србије додељене су и Повеље институцијама и појединцима који су дали допринос у раду Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије у протеклом периоду, а међу којима су:

 • Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитета у Нишу,
 • Технолошки факултет у Бања Луци, Универзитета у Бања Луци, Босна и Херцеговина,
 • ЦИС институт, Београд,
 • Друштво инжењера и техничара текстилаца Лесковачког басена,
 • др Гордана Чоловић, бивша уредница часописа „Текстилна индустрија“ у периоду од 2009-2016. године.

Конференција је окупила професоре и истраживаче запослене на факултетима, високим текстилним струковним школама, институтима, стручњаке запослене у предузећима текстилне индустрије, представнике Привредне коморе Србије сектора за текстил, директоре и наставнике средњих техничких школа и све оне који се у оквиру свога рада баве проблематиком која је дефинисана Програмом Конференције. Научни одбор Конференције био је састављен од 38 компетентних стручњака из 10 земаља, на челу са проф. др Снежаном Урошевић.

Програм Конференције обухватио је 45 радова, који су прошли реецензију Научног одбора и публиковани у одговарајућем Зборнику радова. На Конференцији је узело учешће 106 стручњака из 13 земаља и то: Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Индије, Италије, Македоније, Португалије, Румуније, Србије, Словеније, Турске, Украјине и Шпаније.

Радни део Конференције одвијао се у оквиру преподневнх и послеподневних сесија, на којима су еминентни стручњаци из ове области, аутори из земље и иностанства, презентовали своје радове. Излагања аутора је пратила одговарајућа стручна расправа, где је учесницима Конференције било омогућено да се детаљније упознају са проблематиком обрађеном у презентованим радовима.

Конференција је била прилика за успостављање научне, образовне и привредне сарадње наше земље са иностранством, као и за успостављање сарадње високошколских институција и привредних субјеката из сектора текстилне индустрије у Србији.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Активности чланица