Aктивности на обележавању јубилеја 150 година СИТС у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца

Активности чланица

Савез друштава инжењера и техничара Града Пожаревца је током 2018. године организовао бројне активности поводом обележавања јубилеја 150 година СИТС:
 • Трибина: "Обновљиви извори и рационално коришћење енергије''. Носилац активности је СДИТ у сарадњи са Савезом машинских и електро инжењера Србије. Суорганизатори су ДИТ ЕМОС и ВТШСС ПО (29.03.2018, ВТШСС ПО).
 • Округли сто: ''Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу''. Носилац активности је СДИТ. Суорганизатори Друштво РГ и Друштво ХТМ (02.04.2018, клуб ИТ).
 • Трибина ''Корозија и заштита материјалних добара'' на теме: Корозија заштита материјала у току експлоатације; Додатна заштита челичних конструкција од корозије. Носилац реализације СДИТ-Друштво ХТМ (29.06.2018, Клуб ИТ).
 • Трибина: ''Aнализа оснивања шума, четинара и лишћара старости 40 година на неплодним земљиштима''. Носилац реализације ове трибине је СДИТ-ДИТ шумарске струке у сарадњи са ЈП Србијашуме - Шумска управа Пожаревац (28.09.2018, одржана на пропланцима изнад села Рам, у рејону званом „Горица“).
 • ''Шести сајам енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије''. Носилац активности је СДИТ (31.10.2018, Центар за културу Пожаревац). Поводом саветовања које је одржано у оквиру сајма издат је зборник радова.
 • Презентација ''Енергетски ефикасне светиљке'' / ЕЛМАТ електроматеријал БГ. Носилац активности је СДИТ- ДОСРОП (09.11.2018, Клуб ИТ).
 • Саветовање ''Нови материјали и могућности њихове примене''. Носилац активности је: СДИТ-Друштво ХТМ у сарадњи са ВТШСС ПО (19.11.2018, амфитеатар ВТШСС Пожаревац). Поводом саветовања издат је зборник радова.
 • Семинар ''Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите''/ Завод за интелектуалну својину Републике Србије. Носилац реализације СДИТ-ДИТ ЕМОС (30.11.2018, Клуб ИТ).
 • Презентација са темама А. ''Колективна заштита на раду'' и Б. ''Опрема за монтажу средње напонских каблова'' / ELMAS SYSTEM Beograd. Носилац реализације je СДИТ (14.12.2018, Клуб ИТ).
 • Саветовање ''Савремене методе техничке дијагностике''. Носилац реализације активности је: СДИТ-ДОСРОП у сарадњи са ВТШСС ПО (17.12.2018, амфитеатар ВТШСС Пожаревац). Поводом саветовања издат је зборник радова.

На Свечаном делу скупа, поводом обележавања јубилеја 150  година СИТС додељена су признања заслужним организацијама и појединцима.

Добитници Повеље поводом 150 година СИТС су следеће организације и појединци:

 • ЈП ЕПС – Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
 • Електроисток инжењеринг ДОО, Београд
 • Микро контрол ДОО, Београд
 • Милутин Станковић, председник СДИТ-а
 • Мирољуб Трифуновић, секретар СДИТ-а
 • Др Владан Ђулаковић, директор ВТШСС Пожаревац

Добитници захвалнице су следеће организације:

 • Институт за рударство и маталургију, Бор
 • Елнос БЛ ДОО, Београд
 • Енерготехника Јужна Бачка ДОО, Нови Сад
 • Оптикус ДОО, Београд
 • Институт Михајло Пупин – аутоматика ДОО
 • Флуидотехник ДОО, Врњачка Бања
 • Минел динамо ДОО, Београд-Барајево
 • Саобраћајни институт ЦИП, Београд
 • Енергопројект - Ентел, Београд

Током реализације својих активности у 2018. години, СДИТ Пожаревац је на прикладан начин истицао да се исте организују у оквиру обележавања јубилеја 150 година СИТС. Лого СИТС и текст о историјату СИТС, истицани су у зборницима радова и другим информативним садржајима у штампаном и електронском облику.

Даље: Галерија слика

Активности чланица