ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА СИТС У ПИРОТУ

Активности чланица

У Пироту је, од 10 до 12. маја 2018. године, у оквиру обележавања 150 година СИТС-а, одржано Саветовање инжењера Пиротског округа на тему „Оцена стања, санација и одржавање грађевинских објеката“.

Саветовање су отворили председник Удружења инжењера Пиротског округа Златомир Јовановић дипл.инж.грађ. и председник Савеза грађевинских инжењера Србије проф. емеритус др Радомир Фолић. Саветовању су присуствовали и представник Градске управе Нинослав Ћирић, генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије проф. др Часлав Лачњевац, директор ХЕ „Пирот“ Љубомир Стојановић дипл.инж.ел.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

У раду Саветовања узели су учешћа инжењери Пиротског округа.

Радне теме Саветовања биле су:

 1. Проф. емеритус др Радомир Фолић
  Преглед објеката, дијагностика стања и санација грађевинских конструкција
 2. Доц. др  Слободан Ранковић, дипл.инж.грађ.
  Примена композитне арматуре у санацији армирано - бетонске конструкције
 3. Мапеи СРБ
  Савремени материјали (композитни) за Хидроизолацију подземних делова   конструкција
 4. Проф. др. Нађа Фолић - Куртовић дипл.инж.арх.
  Преглед објеката, дијагностика стања и санација споменика културе.
 5. Др Мирко Станимировић дипл.инж.арх.
  Како сачувати заштићену архитектуру Пирота
 6. Проф. др Часлав Лачњевац  дипл.инж.техн.
  Додатни поступци заштите подземних челичних конструкција и објеката од корозије

Саветовање је, присутним инжењерима Пиротског округа, омогућило да се упознају са начином израде Елабората о прегледу и оцени стања конструкције и са дометима оствареним на подручју санирања грађевинских објеката применом савремених материјала и санационих поступака.
Трећег дана Саветовања учесници су имали прилику да обиђу објекте ХЕ „Пирот“ и упознају се са радом, производњом и одржавањем Машинске и Командне зграде.

На Саветовању је, а у оквиру обележавања јубилеја, председник Савеза грађевинских инжењера Србије, у име Савеза и Удружења инжењера Пиротског округа, уручио Захвалнице инжењерима из Пирота Спасић Милораду и Ристићу Момчилу, као и Привредном друштву „Златко Јовановић“  за њихов досадашњи рад у грађевинарству.

 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а
 • 150 година СИТС-а

Активности чланица